טכנולוגית ג'אוה
מת"ח


מערכת תשלומי חובה
 כניסה
 הנחיות לפני כניסה ראשונה
 מדריך למשתמש
 בדיקת זכאות החזר סולר
 בדיקת תקינות קובץ 874
 בדיקת עוסק מורשה רשום במעמ


 חוזר ביטוח לאומי אפריל 2015
 טופס מתן ייפוי כח למייצג
 חוזר- חשבוניות מס בין עוסקים המדווחים במאוחד
 צור קשר
 יציאה מהמערכת